นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 160877
Page Views 277957
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายดิเรก มิรัตนไพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวขนิษฐา วรวิทยาสุทธิกุล
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางพนิดา จิตรโชติ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นางฝน ธรรมวัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางวิรุณรัตน์ รักวงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นางอรทัย บุดดาซุย
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางกฤษฎา สุชานิธิกุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นายประสิทธิ พื้นพันธ์
ผู้ช่วยสันทนาการ

นางธนิตา สืบสิงคาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวงนวลจันทร์ ฉายแวว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรพรรณ วรรณวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจำปี พลพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก