หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.0819778127
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 490186
Page Views 1291114
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายดิเรก มิรัตนไพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธงชัย ผิวจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นายประสิทธิ พื้นพันธ์
ผู้ช่วยสันทนาการ

นายวงศธร นนทะวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นางธนิตา สืบสิงคาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจำปี พลพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา วรวิทยาสุทธิกุล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นางฝน ธรรมวัฒน์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางวิรุณรัตน์ รักวงษา
ครู(คศ.2)

นางพนิดา จิตรโชติ
ครู(คศ.1)

นางอรทัย บุดดาซุย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกฤษฎา สุชานิธิกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวลจันทร์ ฉายแวว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรพรรณ วรรณวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก