หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 25/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 335063
Page Views 1084552
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายดิเรก มิรัตนไพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธงชัย ผิวจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวขนิษฐา วรวิทยาสุทธิกุล
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางพนิดา จิตรโชติ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นางฝน ธรรมวัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางวิรุณรัตน์ รักวงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นางอรทัย บุดดาซุย
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง

นางกฤษฎา สุชานิธิกุล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง

นายประสิทธิ พื้นพันธ์
ผู้ช่วยสันทนาการ

นางธนิตา สืบสิงคาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวงนวลจันทร์ ฉายแวว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรพรรณ วรรณวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจำปี พลพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก