นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 166991
Page Views 286143
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
กองช่าง

นายวิโรจน์ ขาววิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภัทราวุธ สาสังข์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายสาคร รักวงษา
เจ้าพนักงานการประปา ปฏิบัติงาน

นายสมพงษ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายประสิทธิ์ วรรณวงษ์
ผู้ดูแลระบบประปา

นายอภิมร เวียงแก้ว
ผู้ดูแลระบบประปา

นายเฉลิมเกียรติ ทองสุทธ์
เจ้าหน้าที่จดมิเตอร์น้ำ

นายสมพงษ์ ศรีโชค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า

นายประคอง พรมทา
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานีสูบน้ำ

นายอำนวย พลพงษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสิทธิ์ชัย แดงบุญเรือง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาววราภรณ์ พัทธเสมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมชาย นาห่อม
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวิรุณ เลื่อมไสย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

นายอภิชัย วิรุณพันธ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายร่มเกล้า สำสาลี
เจ้าหน้าที่ดูแลสถานีสูบน้ำ