นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 166949
Page Views 286101
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
กองคลัง

นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชลฎา แดงบุญเรือง
นักวิชาการพัสดุ

นางแววตา นิยม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวปพิชญา สมจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอรวรณ ลาพานิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวกัญญา พลสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววิสสุตา เจริญศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธิดารัตน์ วรรณวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี