นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 166984
Page Views 286136
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักงานปลัด

นายบรรยาย ชะบา
ปลัดอบต.กุง

จ่าเอกสุพิช สืบสิงคาน
รองปลัดอบต.กุง

นางเกษทิพย์ พรมโพธิน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

พันจ่าเอกไพบูลย์ มั่นรักคง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุพิศ วรรณวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางจันทร์เพ็ญ เต้ยไธสง
คนงานทั่วไป

นายสุริยา แก้วคำ
พนักงานดับเพลิง

นายสุชาติ สมจิตร
ภารโรง

นายประจักษ์ ดวงรัตน์
ยาม

นางสาวรินทร์ดา นนทะวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าธุรการ

นางดวงตา ทองสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพิทูล หินกอง
พนักงานขับรถ

นายอุดร จันทพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชจรี ขาววิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล