นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 167036
Page Views 286192
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สมาชิกสภา

นางศิริพรรณ นนทะวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายประเสริฐ ภูลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสนอง สิงห์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสมศักดิ์ สมพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสุริยา จันเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายชาญชัย วรรณวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายกำแหง ทองสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสวาท หินกอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสุริยันต์ อรรคบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นางหอมจันทร์ ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายประยูร วงษ์หงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสุวิชัย สุมาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสุภี ทองสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายเทอดศักดิ์ ศรีคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสังคม สมจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายจร พรรษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายชำนาญ รวมรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายศรีพิทักษ์ รักวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายเฉวียน อินเสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสมศรี บุญตะนัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสุวรรณ คำอ้วน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายสุริยา ค้ำคูณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นางทองสูรย์ พลพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายชวนชัย วรรณวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายวิชัย กตะศิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายรังสรรค์ ศรีสมุทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายประหยัด ค้ำคูณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง