หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.0819778127
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 490354
Page Views 1291300
 
สมาชิกสภา

นางศิริพรรณ์ นนทะวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านมะหลี่ หมู่12
เบอร์โทรศัพท์ 0934452548

นายก้าน คำอ้วน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านสงยาง หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 0868653758

นางสาวเกษริน อินทศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านขาม หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 0990491022

นายชาญชัย วรรณวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านกุง หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 0848281495

นายกำแหง ทองสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านแต้ หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 0948642948

นายสวาท หินกอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 0849910466

นายสงวน แดงบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านสงยาง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 0944742191

นายประยูร วงษ์หงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 0874463735

นายสุภี ทองสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านมะหลี่ หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 0981210658

นายพูนเกียรติ นิยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านซ่ง หมู่ที่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 0994343575

นายศรีพิทักษ์ รักวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านนาดี หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 0855829427

นางสายบังอร สิทธิจินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านแสงแต้ หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 0625535108

นายชวนชัย วรรณวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านกุง หมู่ที่ 13
เบอร์โทรศัพท์ 0840601009

นายรังสรรค์ ศรีสมุทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง บ้านแต้ หมู่ที่ 14
เบอร์โทรศัพท์ 0943790696