นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 160885
Page Views 277965
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
คณะผู้บริหาร

นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายอุทัย วิรุณพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายจำนวง แก้วคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

นายก้าน คำอ้วน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง