หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.0819778127
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 490252
Page Views 1291189
 
คณะผู้บริหาร

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
เบอร์โทรศัพท์ 0819778127

นายประเสริฐ ภูลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
เบอร์โทรศัพท์ 0881105349

นายสุริยา จันเทศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
เบอร์โทรศัพท์ 0901094043

นายวิชาญ วิรุณพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
เบอร์โทรศัพท์ 0655975515

นายบรรยาย ชะบา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
เบอร์โทรศัพท์ 087-247-1106

นางเจษราภรณ์ ธรรมวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
เบอร์โทรศัพท์ 0948954926

นายวิโรจน์ ขาววิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 099-403-0748

นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 086-243-6281

นายดิเรก มิรัตนไพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 093-454-6829

นางสาวณัฐฐธีร์ สังข์น้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสัวสดิการพัฒนาสังคมฯ
เบอร์โทรศัพท์ 062-196-5369