นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 159338
Page Views 275571
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือบริการประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 206 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 213 ครั้ง))
การรับชำระภาษีป้าย ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 212 ครั้ง))
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 222 ครั้ง))
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 229 ครั้ง))
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 243 ครั้ง))
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 208 ครั้ง))