นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 25/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 138097
Page Views 239577
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือบริการประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 179 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 185 ครั้ง))
การรับชำระภาษีป้าย ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 183 ครั้ง))
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 190 ครั้ง))
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 195 ครั้ง))
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 223 ครั้ง))
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (01 มิ.ย. 59 | อ่าน 177 ครั้ง))