นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 166968
Page Views 286120
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  จัดทำโครงการพยุงธรรม ค้้ำไทย  ถวายองค์ราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการอสอน ศพด.บ้านสงยาง ( (20 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศพด.วัดบ้านกุง ( (20 ก.ย. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 ( (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 ( (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 ( (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ( (22 พ.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ( (02 พ.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 70 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ( (23 ก.พ. 61 | อ่าน 83 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ม.2 และโครงการขุดลอกหนองจันมูล ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 87 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ( (31 ม.ค. 61 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ( (31 ม.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง))
ประกาศราคาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านแสงแต้ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ( (22 ธ.ค. 60 | อ่าน 79 ครั้ง))
ประกาศราคาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านนาดี ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเก9 ( (22 ธ.ค. 60 | อ่าน 74 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ( (01 ธ.ค. 60 | อ่าน 86 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง ( (14 พ.ย. 60 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง ( (14 พ.ย. 60 | อ่าน 64 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ( (12 พ.ย. 60 | อ่าน 75 ครั้ง))