นายไสว สาสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 25/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 138137
Page Views 239619
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ( (22 พ.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ( (02 พ.ค. 61 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ( (23 ก.พ. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ม.2 และโครงการขุดลอกหนองจันมูล ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ( (31 ม.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ( (31 ม.ค. 61 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศราคาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 บ้านแสงแต้ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ( (22 ธ.ค. 60 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศราคาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านนาดี ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเก9 ( (22 ธ.ค. 60 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ( (01 ธ.ค. 60 | อ่าน 60 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง ( (14 พ.ย. 60 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง ( (14 พ.ย. 60 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ( (12 พ.ย. 60 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุง ( (12 พ.ย. 60 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 4 ( (23 ส.ค. 60 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.กุง ( (23 ส.ค. 60 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศราคากลางต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ( (23 ส.ค. 60 | อ่าน 56 ครั้ง))
ประกาศราคากลางดครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุง ม.2 ( (23 ส.ค. 60 | อ่าน 60 ครั้ง))