หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 25/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 335210
Page Views 1084704
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 – เดือน กันยายน 2564) ( (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2564 – เดือน มิถุนายน 2564) ( (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 – เดือน มีนาคม 2564) ( (14 ก.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 – เดือน ธันวาคม 2563) ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 – เดือน กันยายน 2563)) ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 – เดือน กันยายน 2563)) ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 85 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 – เดือน มิถุนายน 2563) ( (08 ก.ค. 2563 | อ่าน 107 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 – เดือน มีนาคม 2563) ( (25 มิ.ย. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน ธันวาคม 2562) ( (25 มิ.ย. 2563 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562) ( (17 มิ.ย. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) ( (17 มิ.ย. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) ( (17 มิ.ย. 2563 | อ่าน 96 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) ( (17 มิ.ย. 2563 | อ่าน 84 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 เม.ย. 2563 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกออฮอล์ลสำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คนๆละ 35 บาทตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 เม.ย. 2563 | อ่าน 82 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่เวทีเครื่องขยายเสียงพร้อมพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 เม.ย. 2563 | อ่าน 88 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็้กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 1,000 คนๆละ 30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 เม.ย. 2563 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ทีมปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(1669)ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 เม.ย. 2563 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น วัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 เม.ย. 2563 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 เม.ย. 2563 | อ่าน 71 ครั้ง))