หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.0819778127
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 490279
Page Views 1291217
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ส่วนงานราชการ
03 พ.ย. 2558 ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ Adobe Acrobat Document
29 ต.ค. 2558 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document
29 ต.ค. 2558 ค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document
29 ต.ค. 2558 การปฏิรูป Adobe Acrobat Document
28 ต.ค. 2558 การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document
28 ต.ค. 2558 การลา Adobe Acrobat Document
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
01 มิ.ย. 2559 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Word Document
01 มิ.ย. 2559 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Word Document
01 มิ.ย. 2559 การรับชำระภาษีป้าย Word Document
01 มิ.ย. 2559 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Word Document
01 มิ.ย. 2559 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Word Document
01 มิ.ย. 2559 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document
01 มิ.ย. 2559 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document
01 มิ.ย. 2559
ขั้นตอนการลา
13 ต.ค. 2558 Word Document
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ
02 ธ.ค. 2558 Word Document
หนังสือต่างๆ
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Adobe Acrobat Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
17 ธ.ค. 2558 Word Document
คู่มือการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
07 ก.พ. 2560 JPEG Image
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
01 มี.ค. 2560 Word Document
24 ก.พ. 2560
พยุงธรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
07 มิ.ย. 2561 Adobe Acrobat Document
07 มิ.ย. 2561 JPEG Image
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
08 เม.ย. 2563 พรบ.
08 เม.ย. 2563 เอกสารต่างๆ
08 เม.ย. 2563 สิทธิหน้าที่พลเมือง
08 เม.ย. 2563 กฏหมาย
วันต้นไม้ประจำปี