หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาพกิจกรรม  สมุดเยี่ยมชม  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา  ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

นายอุทัย วิรุณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.0819778127
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2015
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 490337
Page Views 1291279
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ถึง 30 ก.ย. 2558 งานแม่คุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบกุง
01 ก.ย. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2558 โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปีงบประมาณ 2558
02 ก.ย. 2558 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
09 ก.ย. 2558 งานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตราสัปปะรด
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง สำนักงานปลัด
16 ต.ค. 2558 ถึง 16 ก.ย. 2558 การประกวดร้องสรภัญญะทำนองอีสาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดร้องสรภัญญะทำนองอีสาน

ประจำปี 2558

วันที่ 16 ตุลาคม 2558

ณ วัดบ้านเกิ้ง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05 พ.ย. 2558 การแข่งขันเรือยาวประเพณี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว
อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

25 พ.ย. 2558 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง 045-668-121
18 ธ.ค. 2558 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุง ได้กำหนดการจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อรับทราบการสรุปผลแผนพัฒนาสามปี และรับทราบผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

 

28 ม.ค. 2559 ถึง 29 ม.ค. 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งนักกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ราษีไศล ศิลาลาด บึงบูรพ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุง ร่วมกับชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชมรมพนักงานส่วนตำบลราษีไศล  ศิลาลาด  บึงบูรพ์  ได้กำหนดจัดการแข่งนักกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
 ราษีไศล  ศิลาลาด  บึงบูรพ์ 
ครั้งที่ 17  ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่ 28 - 29  มกราคม  2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  อำเภอศิลาลลาด 

สนามกีฬาโรงเรียนศิลาลาดวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลกุง โทร.045-668-121
24 มี.ค. 2559 ถึง 25 มี.ค. 2559 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชนลาว-เผ่าเยอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
วันที่/เดือน/ปี เวลา รายการ กิจกรรมร่วม สถานที่
 
 
 
 
24 มี.ค. 59
 
 
 
10.00 น.
11.00 น.
 
 
15.00 น.
 
16.00 น.
18.00 น.
-เปิดงานงานมหกรรมวัฒนธรรมชนลาวเผ่าเยอ
- เริ่มลงทะเบียนประกวดผลผลิตทางการเกษตร
- ประกวดกระบือ
- ประกวดไก่พันธ์พื้นเมือง
- ประกวดส้มตำลีลา
- ประกวดแจ๋วบอง
-แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน                              
-การประกวดธิดาเผ่าเยอ
- ออกร้านนิทรรศการ จำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มอาชีพ งานฝีมือ 14 หมู่บ้าน
-การออกร้านธาราพาโชค
-ชมการแข่งขันชกมวย
 
ริมลำน้ำเสียว อำเภอศิลาลาด
 
เวทีมวย
 
 
 
 
 
25 มี.ค. 59
 
 
 
 
 
10.00 น.
เป็นต้นไป
 
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
18.00 น.
- นิทรรศการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกิจกรรม(365วัน)/การแสดงนิทรรศการงานวิชาการโรงเรียน
-เปิดงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน
-การแสดงของกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลกุง
-แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
-จำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร  กลุ่มอาชีพ
 งานฝีมือ
 
-การออกร้านธาราพาโชค
 
 
-ชมการแสดงคอนเสิร์ต ของจากศิลปินดัง
-กิจกรรมพาแลง
ริมลำน้ำเสียว อำเภอศิลาลาด
 
 
 
เวทีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
26 ส.ค. 2559 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลของสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ร่วมกับชมรมคนรักกีฬา และสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 ชึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลกุง  เพื่อเปิดสอนทักษะการเล่นฟุตบอล และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง 045-668121
03 ม.ค. 2560 ถึง 28 ก.พ. 2560 รับยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
10 มี.ค. 2560 ถึง 11 มี.ค. 2560 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาตำบลกุงสัมพันธ์ ร่วมกันต้านยาเสพติด (กุงคัพ ครั้งที่ 19)
ขอเชิญร่วมชม ร่วมแข่งขัน
กีฬาตำบลกุงสัมพันธ์ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (กุงคัพ ครั้งที่ 19)
ระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม 2560
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุง
ประกอบด้วย 
การแข่งขันฟุตซอล  บอลเล่ย์บอล  เซปักตะกร้อ  เปตอง   และกีฬาพื้นบ้าน
    
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุง 045-668121
05 ก.พ. 2561 ถึง 07 ก.พ. 2561 “มหกรรมชนลาว – เผ่าเยอ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมชนชาว-เผ่าเยอ
ระหว่างวัน 5-7 กพ 61  ณ สวนสาธารณะริมลำน้ำเสียว
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
01 ส.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุง ได้จัดทำ“โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” โดยน้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามในระดับพื้นที่ โดยน้อมนำงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง
07 เม.ย. 2563 ถึง 01 ก.ค. 2563 เปิดรับนักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุง(ถ่ายโอนกรมศาสนา)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง(อบต.จัดตั้งเอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง กองการศึกษาฯ